Muroto Shinkai no Hana Salt 100g室戸 深海の華 食塩
100g

£5.31室戸海洋深層水使用の国産塩。

Back to the top